תרומות

באמצעות צ'ק:
לפקודת עמותת "ניצן-כל גרעין שיקבל אור ומים (יובל) יוכל לפרוח."
לכתובת: פקועה 32, מיקוד: 8484315, באר שבע.
(אנא ציינו את כתובתכם בכדי שנוכל לשלוח קבלה).

באמצעות העברה בנקאית:
חשבון 554400/73, סניף 921, בנק לאומי.

לתרומות ציוד ניתן לפנות ליהונתן קם במייל nitzan.lanoar@gmail.com.

* לסעיף 46, יש ליצור קשר עם נציגי העמותה (טרם העברת התרומה).

תודה רבה לכל אלו שעזרו ונרתמו לטובת פעילות העמותה!

תודה מיוחדת לגופים הבאים: