fbpx

תרומות

בעזרתכם ובעזרתכן נוכל להגיע אל יותר בני נוער במצבי סיכון ומשבר

תודה!
מוזמנים לבחור בדרך הנוחה לכם  לתמיכה בפעילות העמותה:

באמצעות צ'ק:

לפקודת עמותת "ניצן-כל גרעין שיקבל אור ומים (יובל) יוכל לפרוח."

לכתובת: פקועה 32, מיקוד: 8484315, באר שבע.

(אנא ציינו את כתובתכם בכדי שנוכל לשלוח קבלה).

באמצעות העברה בנקאית:

חשבון 554400/73, סניף 921, בנק לאומי.

לתרומות ציוד ניתן לפנות ליהונתן קם במייל

donation.nitzan.NPO@gmail.com

* לעמותה סעיף 46 לפקודות מס הכנסה.

עמותת ניצן - חווה טיפולית: חוות נוער חקלאית, טיפול באמצעות שטח,

תודה רבה לכל אלו שעזרו ונרתמו לטובת פעילות העמותה!

עמותת ניצן - חווה טיפולית: חוות נוער חקלאית, טיפול באמצעות שטח,
עמותת ניצן - חווה טיפולית: חוות נוער חקלאית, טיפול באמצעות שטח,
עמותת ניצן - פנימיות נוער בסיכון
עמותת ניצן - חווה טיפולית: חוות נוער חקלאית, טיפול באמצעות שטח,
דילוג לתוכן