• העמותה הוקמה לזכר החברים מהצוות- יובל דגן, ואור אסרף. חוות הנוער החקלאית תייצר פעילות עם נערי קצה. העבודה השיקומית-חינוכית תתבצע באמצעות חקלאות ועבודת מדבר.
  • העמותה הוקמה לזכר החברים מהצוות- יובל דגן, ואור אסרף. חוות הנוער החקלאית תייצר פעילות עם נערי קצה. העבודה השיקומית-חינוכית תתבצע באמצעות חקלאות ועבודת מדבר.