fbpx

מסגרת לצמצום נשירה בקרב מסגרות חוץ ביתיות, ומרחב התארגנות בזמן משבר

העמותה הוקמה לזכר חברים יקרים מהצוות (יחידת אגוז):
יובל דגן ואור אסרף.
עמותת ניצן – כל גרעין שיקבל אור ומים (יובל) יוכל לפרוח (ע"ר). 
יובי נהרג במהלך הלחימה במבצע "צוק איתן", במהלך ביצוע משימה מורכבת בלב סגעייה.
אור נהרג ברעידת האדמה שפקדה את נפאל.

אנו מפעילים חוות נוער חקלאית באזור ירוחם.
העבודה החינוכית והשיקומית בחווה מתבצעת באמצעות עבודה חקלאית ומדבר ככלי שיקומי.
עבודה בתווך של צמצום נשירה בקרב מסגרות קצה:
בחווה אנו עובדים עם בני נוער המגלים ריגרסיה במוסדות וגופים קיימים.
קליטתם בחווה לתהליך שיקום אינטנסיבי במטרה שישובו אל המוסד להמשך תהליך.
בשאיפה לסייע בצמצום הנשירה בקרב מוסדות הקצה בארץ.

פרויקט גיוס המונים מתחיל ע-כ-ש-י-ו. מוזמנים להצטרף. 

עמותת ניצן - חווה טיפולית: חוות נוער חקלאית, טיפול באמצעות שטח,
עמותת ניצן - חווה טיפולית: חוות נוער חקלאית, טיפול באמצעות שטח,
עמותת ניצן - חווה טיפולית: חוות נוער חקלאית, טיפול באמצעות שטח,
עמותת ניצן - חווה טיפולית: חוות נוער חקלאית, טיפול באמצעות שטח,
דילוג לתוכן